4 ธันวาคม 2022

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) หนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้วงเงิน 200 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ โครงการผลิตและออกอากาศรายการสำหรับเด็กปฐมวัยในระบบทีวีดิจิทัล โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและบริหารเมือง ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการวิจัยแนวทางยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและพัฒนาระบบนำร่องบนพื้นฐานเทคโนโลยี 5G โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการติดตามและประเมินผลการผลิตรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. และ โครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิทยุสมัครเล่น อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น