5 ตุลาคม 2022

กองทุน KBSPIF ขนาด 2.8 พันลบ.เข้าเทรดในตลท. 24 ส.ค.

กองทุน KBSPIF ขนาด 2.8 พันลบ.เข้าเทรดในตลท. 24 ส.ค. , KBS มีแผนลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ 18 MW

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ขนาด 2,800 ล้านบาท เตรียมนำหน่วยลงทุนเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นี้ โดยใช้ชื่อย่อ ‘KBSPIF’ ในการซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด หรือ KPP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มน้ำตาลครบุรี หนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของไทย

กองทุน KBSPIFมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ได้ปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่ากองทุนฯ มีประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยสำหรับปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 8.95 (จากเงินปันผลร้อยละ 6.24 และจากเงินลดทุนร้อยละ 2.71) และมีประมาณการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.00 ทั้งนี้กองทุน KBSPIF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยเงินระดมทุนที่ได้ จะนำมาเข้าลงทุนในสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ของ KPP ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของกลุ่มน้ำตาลครบุรี และกองทุนฯ จะมีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 62 จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาประเภท Firm กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 22 เมกะวัตต์ ที่คิดอัตราค่าไฟฟ้า 2.0577 บาทต่อกิโลวัตต์ และกลุ่มน้ำตาลครบุรี จำนวน 3.5 เมกะวัตต์ ที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2.90 บาทต่อกิโลวัตต์ เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงในกระแสเงินสด และรายได้ให้กับกองทุนฯ อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น