4 ธันวาคม 2022

‘บมจ.พริมา มารีน PRM ‘ จัดประชุม E-AGM ลดความเสี่ยงโควิด-19

‘บมจ.พริมา มารีน PRM’ จัดประชุม E-AGM ลดความเสี่ยงโควิด-19

พริมา มารีน”งัดแผนรับมือโควิด-19 ลดใช้เรือ Outsource  หันใช้เรือของบริษัทเพิ่มศักยภาพ สยามรัฐ

นายบวร วงศ์สินอุดม (แถวหลัง กลาง) ประธานกรรมการ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (แถวหลัง ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ PRM ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.25 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 นี้ บาคาร่า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น