5 ตุลาคม 2022

สำนักงานประกันสังคม ปาดขายหุ้น BBL ออก 0.0188% คงเหลือ 4.9903%

สำนักงานประกันสังคม ปาดขายหุ้น BBL ออก 0.0188% คงเหลือ 4.9903%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น