4 ธันวาคม 2022

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล เคย สังเกตกัน บ้างหรือเปล่า ว่าบ้าน สมัยเก่า กับ บ้าน ยุคนี้ แตกต่าง ยังงง ที่จริงแล้วมี สิ่ง ที่ บ่งบอกถึงการ

เปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัย ได้ หลายประเภท ไม่ว่า จะ เป็น ดีไซน์ วัสดุ ที่ ใช้ และยังรวมไปถึง การปิด รวมทั้ง การเปิดบ้าน ใน แต่

ก่อน ที่ พวกเรา คุ้นตาคาตา รู้จัก กัน ใน ชุมชนทั้งปวง บ้าน จะมีลักษณะ ที่ เปิกกว้าง มี ชายเรือนต้อนรับแขก เหรื่อคนข้าง บ้าน

สามารถ เดิน เข้าออก ได้ ราวกับ เป็นบ้าน ตนเอง แม้กระนั้นก็ จะมีพื้นที่ ส่วนตัว ที่อยู่ ลึก เข้าไป หรือ อยู่ บน ชั้นสอง ต่างกับ ยุคนี้ ที่

บ้าน จะ มีลักษณะ ปิด ด้านนอก มากเพิ่มขึ้น เพื่อความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

สำหรับ บ้าน พื้นที่ ใช้สอย 130 ตารางเมตร ใน เวียดนาม หลังนี้ ปัญหาของ ลูกค้า เป็น การผลิตพื้นที่ที่มองจาก ภายใน ออกมาข้าง

นอก ให้บ้าน หลบซ่อน จาก ความเร่งรีบ แล้วก็ ถนนหนทางที่ คับคั่ง แม้กระนั้นยังคงรักษา ความสนิทสนม กับ ธรรมชาติ ส่วน ข้างใน

พื้นที่ ใช้สอยกว้างๆ พร้อม สวน สีเขียว ดีไซน์เนอร์ แก้ ปัญหา หลัก ขั้นตอนแรก ด้วยกระบวนการทำ ฝ่าผนัง บ้าน เป็น ก้อนอิฐ โชว์

แนว ที่บ สลับ กับ ฝาผนังช่องลม ที่เกิดขึ้นจากการจัดลำดับ ก้อนอิฐ สลับ หว่างให้กำเนิด ช่องว่าง เล็กๆ แนวทางแบบนี้ จะ หุ้มห่อ

ตึก ให้ไม่เป็นอันตราย เป็นส่วนตัว มีช่องลม รับลม รับ แสงสว่าง คน ภายใน สามารถ มองออก มา สังเกต การเคลื่อนไหว ด้านนอก

ได้ ตอนที่ ผู้ที่ ผ่านไป มา ไม่สามารถที่จะมองดูทะลุ เข้าไปพื้นที่ ใช้สอย ข้างใน

ที่ดิน ที่ มี อยู่ มี “ต้นไม่” ที่ โตเต็มกำลังเพียง ไม่ กี่ ต้น ก็ จึงควร รักษาไว้เป็นคุณ ลักษ ณะ ที่ จำเป็นจะต้อง สำหรับ พื้นที่ อาศัย ใน

เมือง ซึ่งค่อนข้างจะขาด ธรรมชาติ และก็ มีพื้นที่ ปลูกต้นไม้น้อย เมื่อ เปิด ทางเข้าออกหน้าบ้าน ที่ เป็น บาน ลูกกรงเหล็ก ซี่ โปร่งๆ

เข้ามา จะ เป็น ที่จอดรถ โล่งเตียนๆพื้น เทคอนกรีต เรียบ แต่ว่า เว้น พื้นที่ รอบ ต้นไม้ แล้ว เจาะ เพดานให้ยอดไม้สามารถ เติบโต ให้

ร่มเงา พร้อมกับ เป็น ส่วนหนึ่ง ของ บ้าน

หลังจากเดินตามบันไดคอนกรีตเล็ก ๆ ความสูง 4-5 ขึ้น นำทางเข้าสู่ภายใน บ้านเข้ามาก็จะพบการทักทายจากคอร์ทยาร์ดเล็ก ๆ ที่

ล้อมด้วยผนังกระจกเหมือนตู้โชว์ต้นไม้ เพิ่มสัมผัสโดยตรงระหว่าง คน บ้าน กับธรรมชาติ ให้แนบชิด ส่วนพื้นบ้านเป็นหินขัด ทำความ

สะอาดง่ายไม่มีร่องยาแนวและยังให้ความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมจากด้านหน้าบ้านและหลังบ้านดูต่างกันราวกับเป็นอาคารคนละหลัง ส่วนหน้าดูปิดแยกตัวดีไซน์เฉียบคมสไตล์โมเดิร์น แต่

ด้านหลังกลับรู้สึกได้ถึงความสบายแบบคงกลิ่นอายเวียดนามในชนบท ด้วยวัสดุมุงหลังคากระเบื้องดินเผาโชว์โครงสร้าง ไม่มีฉนวน

ไม่กรุฝ้า มีบริเวณเฉลียงกว้างๆ เปิดออกเชื่อมต่อสวนหลังบ้าน เมื่อแดดส่องก็คลี่ม้วนม่านมู่ลี่ไม้ลงมา เป็นบ้านหลายอารมณ์ที่รู้สึกได้

ถึงบุคลิกของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

บ้านเมืองร้อนชื้นเหมาะกับการยกพื้นสูงเหนือพื้นดินเล็กน้อย ให้ลมสามารถลอดผ่านข้างใต้ลดความชื้นได้ดี เฉลียงที่มีชายคายื่น

ยาวออกมาปกป้องช่วยกันฝนกระเซ็น กันแดดสาดส่อง ประตูบานเหี้ยมเก็บเข้าด้านข้างได้หมด ทำให้ดูเหมือนบ้านไม่มีผนังสามารถ

รับลมเย็น ๆ ได้เต็มที่ การออกแบบระดับความสูงสำหรับบ้านนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้รับการศึกษาและคำนวณอย่างรอบคอบ

เพื่อให้สอดรับกับน้ำท่วมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในฤดูฝนแต่ก็ยังต้องเป็นไปตามการวางผังเมือง

ในสวนมีบ่อปลาเล็ก ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินไปกับการแหวกว่ายของปลาน้อย พร้อมกับรับไอเย็นสดชื่นจากน้ำ

เมื่อรวมพลังลม น้ำ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ทำให้ลืมไปเลยว่าที่นี่แดดร้อนจัดถึง 40 กว่าองศาในฤดูร้อน

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่หลายชั้นที่แผ่ขยายจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่จะค่อยๆ ก่อตัวสูงขึ้นแล้วไหลลง ในชั้น

ล่างหลังคาจะมีลักษณะลงและไม่มีฝ้าปิด ทำให้ระยะจากพื้นถึงเพดานค่อนข้างมากเหมือนเป็นบ้านโถงสูง จัดแปลนแนวนอนแบบ

open plan ไม่มีผนังแบ่งแยกฟังก์ชันครัว โต๊ะทานข้าว และมุมนั่งเล่นพักผ่อน ชั้นล่างจึงเป็นเหมือนโถงหรือศาลาใหญ่ ๆ ทำให้บ้าน

ลื่นไหลเข้าถึงกันได้หมด สมาชิกในบ้านใช้งานพร้อมกันได้สบายไม่อึดอัด และสามารถจัดการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายในอ

นาคนหากต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม

บันไดขึ้นชั้นสองถูกวางตำแหน่งเอาไว้ตรงกลาง วัสดุก็เลือกใช้ง่าย ๆ เป็นเหล้กสีดำกับแผ่นไม้ ลักษณะบันไดสไตล์โมเดิร์นไม่มีลูก

ตั้งจึงโปร่งเบา บริเวณนี้จะตรงกับผนังอิฐช่องลมพอดี ทุกครั้งที่เดินขึ้นลงจึงเห็นความเคลื่อนไหวบอกบ้านได้ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับ

แสงธรรมชาติที่ส่องลอดตามช่องเล็ก ๆ เข้าสู่ตัวบ้านได้อีกทาง บ้านจึงสว่างประหยดพลังงานงานไฟฟ้าช่วงกลางวัน นอกจากนี้

สถาปนิกยังไม่ปล่อยพื้นที่ใต้บันไดให้เปล่าประโยชน์ โดยจัดเป็นสวนเล็ก ๆ เอาไว้ให้ชื่นชมความสดชื่นของต้นไม้เขียว ๆ ได้ตลอด

เวลา

พื้นที่ชั้นสองมีระเบียงและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างแต่ละด้านของอาคาร และยังสามารถมองลงไปเชื่อมต่อกับชั้นล่างได้ทะลุออกไป

ถึงมุมสวน บ้านทั้งหลังจึงเสมือนเป็นสเปซขนาดใหญ่ ที่ทุกคนจะรู้สึกเป็นอิสระในการใช้งาน แต่ขณะเดียวกันก็กลับทำให้ความ

สัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น

เจ้าของเป็นช่างภาพที่มีความชื่นชอบในวัตถุดิบธรรมชาติและงานฝีมือบ้านๆ  ดังนั้นบ้านนี้จึงได้เห็นการรวมตัวของ อิฐโชว์แนว หิน

บดขัด ไม้ธรรมชาติ คอนกรีตเปลือย ที่เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ ตัวบ้านเป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์คนอยู่อาศัย

ควบคู่ไปกับหลักวิชาการที่สร้างบ้านให้สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด

รับออกแบบบ้าน : ในสภาพอากาศเขตร้อนชื้น การสร้างบ้านต้องคำนึงถึงการลดความร้อนและความชื้น ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าการปกป้องบ้านจากความร้อนคือการปิดผนังทึบให้หมด เพื่อลดช่องทางที่แสงเข้า ซึ่งจะทำให้บ้านยิ่งทึบและอับชื้น สถาปนิกจึงแนะนำว่าบ้านควรยกสูงขึ้นจากพื้นเพื่อให้ลมไหลผ่านลดความชื้นสะสมใต้อาคาร ในด้านที่แสงมีคุณภาพและลมพาดผ่านได้ดี อย่างเช่น ทิศใต้ ทิศเหนือ ให้เปิดผนังกว้างใส่ช่องลมประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ และรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในในจุดที่บ้านต้องการ ส่วนวิธีการกรองแสงที่มีปริมาณมากเกินไป อาจใช้ฉาก ระแนง แนวต้นไม้ ม่านมู่ลี่ในการลดทอนความร้อนแรงของแสง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล เคย สังเกต กัน บ้างหรือเปล่า ว่า บ้าน สมัยก่อน กับ บ้าน ปัจจุบันนี้ แตกต่าง เช่นไร ที่จริงแล้วมี สิ่งที่ บอกถึง

การเปลี่ยนแปลงตาม ยุคสมัยได้หลายแบบ ไม่ว่า จะ เป็น ออกแบบ สิ่งของ ที่ ใช้ และก็ยังรวมทั้งการปิด แล้วก็ การ เปิด บ้าน ใน

อดีตสมัย ที่ พวกเรา คุ้นหน้าค่าตา รู้จักกันใน ชุมชน ทั้งหมดทั้งปวง บ้าน จะ มีลักษณะ ที่ เปี กกว้าง มี ชาย เรือนต้อนรับแขก เหรื่อ

คน ข้าง บ้าน สามารถ เดิน เข้าๆออกๆ ได้ เสมือน เป็นบ้า นตนเอง แต่ว่า ก็จะมีพื้นที่ ส่วนตัว ที่อยู่ ลึก เข้าไป หรือ อยู่ บน ชั้นสอง

ต่างกับยุคนี้ ที่บ้าน จะมีลักษณะปิด ข้างนอกมากขึ้น เพื่อความเป็นส่วนตัว รวมทั้งความปลอดภัย

สำหรับ บ้าน พื้นที่ ใช้สอย 130 ตารางเมตร ใน เวียดนาม หลังนี้ ปัญหาของลูกค้าเป็น การผลิตพื้นที่ ที่มองดู จากด้านใน ออกมา

ด้านนอก ให้บ้าน หลบซ่อน จากความเร่งรีบรวมทั้งถนนหนทาง ที่ พลุกพล่าน แต่ว่ายังคงรักษา ความสนิทสนม กับ ธรรมชาติ ส่วน

ด้านใน พื้นที่ ใช้สอยกว้างๆ พร้อมสวน สีเขียว ดีไซน์เนอร์ แก้ ปัญหา หลัก ขั้นแรก ด้วยกระบวนการทำ ฝ่าผนัง บ้าน เป็น ก้อนอิฐ

โชว์ แนว ทึบ สลับ กับ ฝาผนังช่องลม ที่เกิดขึ้นจาก การจัด ก้อนอิฐ สลับ หว่าง ให้ กำเนิด ช่องว่างเล็กๆแนวทางนี้ จะ หุ้มห่อ ตึก ให้

ไม่มีอันตราย เป็นส่วนตัว มี ช่องลมรับลมรับ แสงสว่าง คน ภายใน สามารถ มองออก มา พินิจ การเคลื่อนไหว ข้างนอกได้ ในช่วง

เวลาที่ ผู้ที่ ผ่านไป มา ไม่สามารถที่จะ มอง ทะลุ เข้าไปพื้นที่ ใช้สอย ภายใน

ที่ดินที่มีอยู่มี “ต้นไม้” ที่โตเต็มที่เพียงไม่กี่ต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้  เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองซึ่งค่อน

ข้างขาดธรรมชาติและมีพื้นที่ปลูกต้นไม้น้อย เมื่อเปิดประตูรั้วหน้าบ้านที่เป็นบานลูกกรงเหล็กซี่โปร่ง ๆ เข้ามาจะเป็นลานจอดรถโล่ง

ๆ พื้นเทคอนกรีตเรียบ ๆ แต่เว้นพื้นที่รอบต้นไม้แล้วเจาะเพดานให้ยอดไม้สามารถเติบโตให้ร่มเงาพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้า

หลังจากเดินตามบันไดคอนกรีตเล็ก ๆ ความสูง 4-5 ขึ้น นำทางเข้าสู่ภายใน บ้านเข้ามาก็จะพบการทักทายจากคอร์ทยาร์ดเล็ก ๆ ที่

ล้อมด้วยผนังกระจกเหมือนตู้โชว์ต้นไม้ เพิ่มสัมผัสโดยตรงระหว่าง คน บ้าน กับธรรมชาติ ให้แนบชิด ส่วนพื้นบ้านเป็นหินขัด ทำความ

สะอาดง่ายไม่มีร่องยาแนวและยังให้ความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมจากด้านหน้าบ้านและหลังบ้านดูต่างกันราวกับเป็นอาคารคนละหลัง ส่วนหน้าดูปิดแยกตัวดีไซน์เฉียบคมสไตล์โมเดิร์น แต่

ด้านหลังกลับรู้สึกได้ถึงความสบายแบบคงกลิ่นอายเวียดนามในชนบท ด้วยวัสดุมุงหลังคากระเบื้องดินเผาโชว์โครงสร้าง ไม่มีฉนวน

ไม่กรุฝ้า มีบริเวณเฉลียงกว้างๆ เปิดออกเชื่อมต่อสวนหลังบ้าน เมื่อแดดส่องก็คลี่ม้วนม่านมู่ลี่ไม้ลงมา เป็นบ้านหลายอารมณ์ที่รู้สึกได้

ถึงบุคลิกของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

บ้านเมืองร้อนชื้นเหมาะกับการยกพื้นสูงเหนือพื้นดินเล็กน้อย ให้ลมสามารถลอดผ่านข้างใต้ลดความชื้นได้ดี เฉลียงที่มีชายคายื่น

ยาวออกมาปกป้องช่วยกันฝนกระเซ็น กันแดดสาดส่อง ประตูบานเหี้ยมเก็บเข้าด้านข้างได้หมด ทำให้ดูเหมือนบ้านไม่มีผนังสามารถ

รับลมเย็น ๆ ได้เต็มที่ การออกแบบระดับความสูงสำหรับบ้านนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้รับการศึกษาและคำนวณอย่างรอบคอบ

เพื่อให้สอดรับกับน้ำท่วมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในฤดูฝนแต่ก็ยังต้องเป็นไปตามการวางผังเมือง

ในสวนมีบ่อปลาเล็ก ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินไปกับการแหวกว่ายของปลาน้อย พร้อมกับรับไอเย็นสดชื่นจากน้ำ

เมื่อรวมพลังลม น้ำ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ทำให้ลืมไปเลยว่าที่นี่แดดร้อนจัดถึง 40 กว่าองศาในฤดูร้อน

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่หลายชั้นที่แผ่ขยายจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่จะค่อยๆ ก่อตัวสูงขึ้นแล้วไหลลง ในชั้น

ล่างหลังคาจะมีลักษณะลงและไม่มีฝ้าปิด ทำให้ระยะจากพื้นถึงเพดานค่อนข้างมากเหมือนเป็นบ้านโถงสูง จัดแปลนแนวนอนแบบ

open plan ไม่มีผนังแบ่งแยกฟังก์ชันครัว โต๊ะทานข้าว และมุมนั่งเล่นพักผ่อน ชั้นล่างจึงเป็นเหมือนโถงหรือศาลาใหญ่ ๆ ทำให้บ้าน

ลื่นไหลเข้าถึงกันได้หมด สมาชิกในบ้านใช้งานพร้อมกันได้สบายไม่อึดอัด และสามารถจัดการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่ายในอ

นาคนหากต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม

บันไดขึ้นชั้นสองถูกวางตำแหน่งเอาไว้ตรงกลาง วัสดุก็เลือกใช้ง่าย ๆ เป็นเหล้กสีดำกับแผ่นไม้ ลักษณะบันไดสไตล์โมเดิร์นไม่มีลูก

ตั้งจึงโปร่งเบา บริเวณนี้จะตรงกับผนังอิฐช่องลมพอดี ทุกครั้งที่เดินขึ้นลงจึงเห็นความเคลื่อนไหวบอกบ้านได้ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับ

แสงธรรมชาติที่ส่องลอดตามช่องเล็ก ๆ เข้าสู่ตัวบ้านได้อีกทาง บ้านจึงสว่างประหยดพลังงานงานไฟฟ้าช่วงกลางวัน นอกจากนี้

สถาปนิกยังไม่ปล่อยพื้นที่ใต้บันไดให้เปล่าประโยชน์ โดยจัดเป็นสวนเล็ก ๆ เอาไว้ให้ชื่นชมความสดชื่นของต้นไม้เขียว ๆ ได้ตลอด

เวลา

พื้นที่ชั้นสองมีระเบียงและทางเดินเชื่อมต่อ ระหว่างแต่ละด้าน ของอาคาร และยังสามารถมองลงไปเชื่อมต่อกับชั้นล่างได้ทะลุออกไป

ถึงมุมสวน บ้านทั้งหลังจึงเสมือนเป็นสเปซขนาดใหญ่ ที่ทุกคนจะรู้สึกเป็นอิสระในการใช้งาน แต่ขณะเดียวกันก็กลับทำให้ความ

สัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น

เจ้าของเป็นช่างภาพที่มีความชื่นชอบในวัตถุดิบธรรมชาติและงานฝีมือบ้านๆ  ดังนั้นบ้านนี้จึงได้เห็นการรวมตัวของ อิฐโชว์แนว หิน

บดขัด ไม้ธรรมชาติ คอนกรีตเปลือย ที่เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ ตัวบ้านเป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์คนอยู่อาศัย

ควบคู่ไปกับหลักวิชาการที่สร้างบ้านให้สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด

ออกแบบบ้าน : ในสภาพอากาศเขตร้อนชื้น การสร้างบ้านต้องคำนึงถึงการลดความร้อนและความชื้น ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าการปกป้องบ้านจากความร้อนคือการปิดผนังทึบให้หมด เพื่อลดช่องทางที่แสงเข้า ซึ่งจะทำให้บ้านยิ่งทึบและอับชื้น สถาปนิกจึงแนะนำว่าบ้านควรยกสูงขึ้นจากพื้นเพื่อให้ลมไหลผ่านลดความชื้นสะสมใต้อาคาร ในด้านที่แสงมีคุณภาพและลมพาดผ่านได้ดี อย่างเช่น ทิศใต้ ทิศเหนือ ให้เปิดผนังกว้างใส่ช่องลมประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ และรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในในจุดที่บ้านต้องการ ส่วนวิธีการกรองแสงที่มีปริมาณมากเกินไป อาจใช้ฉาก ระแนง แนวต้นไม้ ม่านมู่ลี่ในการลดทอนความร้อนแรงของแสง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น