Browsed by
หมวดหมู่: ออกแบบบ้าน

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล เคย สังเกตกัน บ้างหรือเปล่า ว่าบ้าน สม…

Read More Read More

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

หน้าอย่างหลังอย่าง บ้านสองอารมณ์ ผสมให้ตรงโจทย์

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล เคย สังเกต กัน บ้างหรือเปล่า ว่า บ้าน …

Read More Read More

บ้านบนเนิน ไล่ระดับไปสู่ความสบายในจุดสูงสุด

บ้านบนเนิน ไล่ระดับไปสู่ความสบายในจุดสูงสุด

บ้านรูปตัว L บ้านรูปตัว L ความ ท้า ที่ วางเป้า หมาย ต่างกัน ก็ ก่อให้เกิด ผล ใน …

Read More Read More

บ้านคอนกรีตชั้นเดียว จัดผังตัว L ให้อยู่สบาย

บ้านคอนกรีตชั้นเดียว จัดผังตัว L ให้อยู่สบาย

แบบบ้านคอนกรีต แบบบ้านคอนกรีต บนที่ดิน กว้างขวาง การปิดล้ม หรือ แยก รูปร่างระหว่…

Read More Read More

บ้านโมเดิร์น เรียบเท่และหายใจสบาย

บ้านโมเดิร์น เรียบเท่และหายใจสบาย

บ้านโมเดิร์น พื้นที่ความสุขสำหรับครอบครัว บ้านโมเดิร์น พื้นที่ความสุขสำหรับครอบค…

Read More Read More