1 ธันวาคม 2022

MK ออกหุ้นกู้ระยะสั้น 200 ลบ. อายุ 118 วัน ดบ. 3.60% ขาย 22-25 มิ.ย.

MK ออกหุ้นกู้ระยะสั้น 200 ลบ. อายุ 118 วัน ดบ. 3.60% ขาย 22-25 มิ.ย.

บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัทครั้งที่ 2/2563 มุลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 118 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ในวันที่ 22-25 มิ.ย.63 ผ่านบล.ฟินันซ่า และบล.ฟินันเซีย ไซรัส  อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น