Browsed by
ป้ายกำกับ: ดอลลาร์สหรัฐ

อลล์อ่อนค่าลดลง 0.01% หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐเพิ่มน้อยกว่าคาด

อลล์อ่อนค่าลดลง 0.01% หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐเพิ่มน้อยกว่าคาด

ตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลล์อ่อนค่าลดลง 0.01% หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐเพิ่มน้อยกว่าคาด…

Read More Read More