Browsed by
ป้ายกำกับ: บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน เปิดจองซื้อวันท…

Read More Read More