Browsed by
ป้ายกำกับ: หุ้นอินเดีย

ดัชนี Sensex เปิดบวก 0.6% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย

ดัชนี Sensex เปิดบวก 0.6% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี Sensex เปิดบวก 0.6% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย ดัชนี…

Read More Read More

ดัชนี Sensex เปิดบวก 281.92 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค

ดัชนี Sensex เปิดบวก 281.92 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค

ตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี Sensex เปิดบวก 281.92 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค ดัชนี…

Read More Read More

ดัชนี Sensex เปิดบวก 1.05% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย

ดัชนี Sensex เปิดบวก 1.05% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี Sensex เปิดบวก 1.05% ตามทิศทางภูมิภาคตลาดหุ้นเอเชีย ดัชน…

Read More Read More

ดัชนี Sensex เปิดบวก 125.71 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชีย

ดัชนี Sensex เปิดบวก 125.71 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชีย

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี Sensex เปิดบวก 125.71 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชีย ดัชนี …

Read More Read More