5 ตุลาคม 2022

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน เปิดจองซื้อวันที่ 14 และ 17-18 ส.ค. นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี อายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเสนอขายวันที่ 14 และ 17-18 สิงหาคมนี้ แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดย TPIPP และหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ แนวโน้มความน่าเชือถือคงที่ (Stable) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 อายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยมีวงเงินของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย
คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย และมีระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อในวันที่ 14 และ 17-18 สิงหาคม นี้ อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น